รายการเอกสารกีฬา (ล่าสุด)

ขนาดสนามและอุปกรณ์กีฬา
ขนาดสนามและอุปกรณ์กีฬา
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
International Fencing Federation. Handbook of Regulations World Championships.
International Fencing Federation. Handbook of Regulations World Championships.
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
Drugs can/Cannot be used.
Drugs can/Cannot be used.
List of Druge Contained Prohibited Substances as of year 2019.
List of Druge Contained Prohibited Substances as of year 2019.
World Anti- Doping Code
World Anti- Doping Code
กีฬามวยปล้ำ
กีฬามวยปล้ำ
กีฬาบาสเกตบอล 3x3
กีฬาบาสเกตบอล 3x3
กีฬาบอคเซีย
กีฬาบอคเซีย
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาว่ายน้ำ
คู่มือการเสริมสร้างทักษะกีฬาว่ายน้ำ
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.