รายการ Sport Learning (ตะกร้อ)

movie
 • //

เทคนิคการหยอด, ลูกเสิร์ฟ, ลูกสลับหลัง, ลูกฟาด

 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

2 ลูกตะกร้อ

00:01:53
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

3 การฝึกเลี้ยงหรือเดาะลูก

00:00:56
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

4 ลูกแป

00:00:45
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

5 ลูกหลังเท้า

00:01:14
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

6 ลูกศรีษะ

00:00:36
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

7 ลูกเข่า

00:01:19
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

8 ลูกข้างเท้า

00:00:43
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

9 การฝึกควบคุมทิศทางตะกร้อ 2 คน

00:03:54
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

10 การฝึกควบคุมทิศทางตะกร้อ 3 คน

00:03:07
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

11 ควบคุมทิศทาง 3 คน แปสลับหลังเท้า

00:00:38
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

12 ควบคุมทิศทาง 4 คน แปสลับหลังเท้า

00:00:59
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.