รายการ Sport Learning (เปตอง)

movie
 • //

7 ทักษะการเล่นกีฬาเปตอง

00:15:33
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

5 เครื่องแต่งกายของกีฬาเปตอง

00:03:12
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

6 การเตรียมความพร้อมกีฬาเปตอง

00:07:11
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

4 เทปวัดระยะ

00:01:46
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

3 ลูกเปตอง

00:01:35
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

2 สนามแข่งขันของกีฬาเปตอง

00:03:13
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

1 เปตอง

00:08:27
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.