รายการ Sport Learning (กาบัดดี้)

movie
 • //

13 ระบบการตั้งรับของกาบัดดี้ ขณะมีผู้เล่น 3 คน

00:01:06
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

12 ระบบการตั้งรับของกาบัดดี้ ขณะมีผู้เล่น 4 คน

00:01:33
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

11 ระบบการตั้งรับของกาบัดดี้ ขณะมีผู้เล่น 5 คน

00:01:42
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

10 ระบบการตั้งรับของกาบัดดี้ ขณะมีผู้เล่น 6 คน

00:02:26
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

9 ระบบการตั้งรับของกาบัดดี้ ขณะมีผู้เล่น 7 คน

00:02:07
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

8 ทักษะการรับกีฬากาบัดดี้

00:07:09
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

7 ทักษะการรุกกีฬากาบัดดี้

00:11:54
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

6 ตำแหน่งในการเล่นกีฬากาบัดดี้

00:02:38
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

5 การเล่นกีฬากาบัดดี้

00:00:46
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

4 การอบอุ่นร่างกาย

00:02:11
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

3 สนามกีฬากาบัดดี้

00:02:11
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

2 การแต่งกาย นักกีฬากาบัดดี้

00:00:30
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.