รายการ Sport Learning (วอลเลย์บอล)

movie
 • //

การฝึกเกมรุกแบบผสม และแบบโครงสร้าง

 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

49แบบฝึกการรับลูกเสิร์ฟ

00:04:13
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

48แบบฝึกการเสิร์ฟ

00:01:13
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

47การเสิร์ฟ

00:02:04
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

46การฝึกการเล่นลูกสองมือบน

00:04:00
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

45การฝึกการบังคับลูกบอลแบบx

00:01:43
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

44การทำคะแนนขณะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ

00:02:41
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

43แบบฝึกที่1การทำเปลื่ยนเสิร์ฟโดยการรุกของผู้ตบแดนหน้า หลัง

00:01:21
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

42แบบฝึกที่1การทำเปลื่ยนเสิร์ฟโดยการรุกของผู้ตบแดนหน้า

00:01:02
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

41การทำเปลื่ยนเสิร์ฟ

00:00:52
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

40แบบฝึกการรองบอลในขณะรุกในแดนหลังผสม3ตำแหน่งมีผู้เล่นจริง

00:01:28
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

39แบบฝึกการรองบอลในขณะรุกในแดนหน้าผสม3ตำแหน่งมีผู้เล่นจริง

00:01:13
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.