รายการ Sport Learning (ฟันดาบสากล)

movie
 • //

7 เทคนิคดาบฟอล์ยชั้นประยุกต์

00:15:15
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

6 เทคนิคดาบเอเป้ชั้นประยุกต์

00:15:44
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

5 เทคนิคดาบเซเบอร์ชั้นประยุกต์

00:09:38
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

4 การล่อเป้าหรือวอร์มด้วยดาบ

00:07:34
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

3 การอบอุ่นร่างกาย

00:01:43
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

2 ประวัติและความเป็นมา

00:01:30
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

1 ฟันดาบ

00:00:34
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.