รายการ Sport Learning ( ปันจักสีลัต)

movie
 • //

9 มารยาทในการชม

00:02:36
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

8 คำศัพท์

00:00:43
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

7 กรรมการและการตัดสินปันจักสิลัต

00:02:00
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

6 การได้มาของคะแนนกีฬาปันจักสิลัต

00:05:13
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

5 ทักษะการเล่นกีฬาปันจักสิลัต

00:15:23
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

4 การเตรียมความพร้อมกีฬาปันจักสิลัต

00:05:25
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

3 เครื่องแต่งกายกีฬาปันจักสิลัต

00:03:59
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

2 สนามแข่งขันของกีฬาปันจักสิลัต

00:01:05
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

1 ปันจักสิลัต

00:09:04
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.