รายการ Sport Learning (ล่าสุด)

movie
 • //

19การหลอกล่อ

00:04:09
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

20ฝึกความคล่องตัว

00:02:49
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

14 เทปตัวอย่างการแข่งขัน

00:01:41
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

13 ท่าบังคับการตัดสินของกีฬาเพาะกาย 7 ท่าบังคับ

00:02:13
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

12 การแต่งกายของผู้ตัดสินกีฬาเพาะกาย

00:00:46
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

11 การแข่งขันกีฬาเพาะกาย

00:02:48
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

10 การบริโภคอาหาร

00:00:54
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

9 การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง

00:04:59
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

8 การฝึกกล้ามเนื้อหน้าแขน

00:01:48
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

7 การฝึกกล้ามเนื้อน่องและหน้าแขน

00:02:00
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

6 ท่าการฝึกกล้ามเนื้อบริเวณบ่า

00:01:04
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
movie
 • //

5 ท่าการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ โดยใช้กล้ามเนื้อ 1 ส่วน

00:02:56
 • แชร์ Facebook
 • แชร์ Twitter
 • แชร์ Google Plus
 • แชร์ Pinterest
 • แชร์ Line
Copyrights © 2018 & All Rights Reserved by SATC.